Jóllét Forrás

találkozási tér

Írások

Itt a Jóllét Forrás oldal tagjainak saját írásait találod. Ez lehet gondolat, tapasztalat-megosztás, kutatási összefoglaló.
Arról, hogyan hozhatsz létre új írást és hogyan tudsz mások írásaihoz hozzászólni, ITT találsz részletes tudnivalókat.

Szeretnél értesülni új írásokról?
- Ha van kedved, regisztrálj a Jóllét Forrás oldalon és lépj be ebbe a térbe. Kezdd ITT.
- Ha még csak távolabbról ismerkednél, iratkozz fel a hírlevelünkre ITT.
Ha szeretnél itt közzétenni írást, kérlek az alábbiakat fontold meg:
  • Az írás hogyan kapcsolódik a közös jólléthez?
  • Lehet az írásod kevésbé közérdekű, inkább személyes blogba illő, ez esetben "csak a profilomnál" megjelenítést állítsd be.
  • Törekedj a közérthetőségre, olvasható tagolásra és hogy az írás ne legyen túl hosszú. Ajánlott terjedelem: 300-1000 szó.
  • Írásod elsősorban saját kutatáson, véleményen, meglátáson alapuljon. Szükség szerint hivatkozhatsz más forrásokra vagy röviden idézhetsz azokból.
  • Az írás témája, tartalma és hangvétele összhangban legyen a Közösségi megállapodásban foglaltakkal.

Az önazonos gyermek

Az önazonosság számomra az, amikor aszerint élek, cselekszem, hogy harmóniában vagyok a valódi önmagammal. Hogy mi lehet a valódi önmagam, a Belülről fakadó szabadság címmel írtam erről bővebben. Azt gondolom, a felnőtteknél önazonosságban élni, más szóval küldetésbe kerülni vagy belső (mag)forrásából cselekedni annyival nehezebb, hogy ahhoz először sok mindent el kell engedni, lebontani önmagunkban, ami ezt a belső kapcsolódást akadályozza. A gyerekek annyival szerencsésebbek, hogy úgymond tiszta lappal érkeznek a világba, mondhatni tiszta kapcsolódásban vannak, vagyis az önazonosságukban születnek, azt nem visszaszerezniük szükséges, mint a felnőtteknek, hanem "csak" megőrizni.
De mi a

Tematikus csoportok és a helyi közösségek

Meglátásom szerint úgy tud kialakulni az új világ társadalmi szövete, ha az emberek magforrás közösségekbe szerveződnek, mert az ilyen közösségek tudnak valódi módon kapcsolódni és együttműködni egymással.
A magforrás közösségeket működésük alapján kétfélének látom: - Lehetnek tematikus csoportok, ahol a csoport tagjai az új világ építésében annak valamilyen területe köré szerveződnek. Ilyen területek lehetnek az élelem megtermelése, az egészség megőrzése és a gyógyulás, a gyerekek tanulása,  a lakhelyek létrehozása és karbantartása, használati eszközök létrehozása és karbantartása, és így tovább. A csoportban az adott téma kibontását végzik, keresik a megoldásokat, összegyűjtik a fellel

Tiszta kapcsolódás és az új világ teremtése

Meglátásom szerint az új világunkat akkor vagyunk képesek életre hívni, ha önmagunkkal és egymással is tiszta kapcsolódásban vagyunk.
Új világ?
A napokban világított rá egyik ismerősöm, hogy félreérthető az új világ kifejezés. Mert azt sugallhatja, hogy több világ is van. Először tehát kezdem azzal, hogy leírom, én hogyan értem az új világot. Valójában egyetlen világ van. Amikor új világot mondok, akkor egy új minőségre gondolok, amely szellemi szinten már megszületett -aminthogy a gondolatainkban és elképzeléseinkben megjelent-, lelki szinten vágyjuk, az anyagi-fizikai szinten pedig arra törekszünk, hogy megvalósuljon. Az anyagi-fizikai megvalósulását nevezhetjük új rendszernek is, amel

Hívás kapcsolódásra

"Azt gondolod, hogy mivel érted az „egyet”, ezért érteni fogod a „kettőt”, mert egy és egy kettőt alkot. De elfelejted, hogy meg kell értened az „és”-t.” Jalāl ad-Dīn Mohammad Rumi
 
Felhangoló
Ahogy próbálunk eligazodni a globális menekült és gazdasági válság, az ökológiai katasztrófa ás növekvő társadalmi különbségek világában, egy sokkal mélyebb kihívással kell szembenéznünk, amelyet nehezebb átlátni, főleg beismerni és mégis minden más középpontjában áll – a kapcsolati válsággal.
Annak ellenére, hogy vágyunk a kapcsolódásra és az összetartozásra, egyre többen élünk elszigeteltségben, magányban, szorongásban és félelemben.  Gazdasági, politikai és társadalmi rendszereink pedig e

A Keltető szellemiség

Most, amikor Az új világ hangjai hangcsatorna indulása előtt állunk, idejét látom megmutatni azt a mesét, ami bennem ezt mozdítja. Ami mindahhoz, amit A Keltetőnek hívok, a szellemi töltetet adja, teljességében immár 2019 szeptembere óta.  
Mert hogyan is él és bontakozik ki A Keltető mint az új világ közösség építőinek szellemi-lelki-fizikai tere?   Több rétege van ennek. A mese ezeket a rétegeket kapcsolja egybe. Egyetlen nehéz, ám szépséges folyamattá.
Az egyik rétege A Keltető csoport, amelybe jönnek-mennek az emberek. Van, aki elköteleződik egy időre legalább, és eddig leginkább a lelkiség, a jó szándék és az értékrend kapcsolt össze bennünket. Épp ezért van most fordulópont a csop

Szabad gyerek tanulóközösségek

Mikor a gyerekekre gondolok, hogy az új világban milyen környezetben lenne a legjobb felnőniük, nevelkedniük, akkor az van bennem, hogy abban a világban, amelyben mi felnőttek kiteljesedettnek és  szabadnak érezzük magunkat, az lesz lehető legjobb a gyermekeink számára is. Abban a környezetben amiben mi jól vagyunk, abban a gyerekeknek is jó. Ennek tükrében nem az a kérdés, hogy milyen a jövő iskolája, hanem az, hogy milyen a jövő társadalma. Ha jó tanulókörnyezetet szeretnék a gyermekem számára, akkor azon érdemes elgondolkodni, hogyan tudok egy helyi közösség szervezésében részt venni. Olyan kérdések merülnek fel, hogy az a helyi közösség milyen elvek mentén működik, abban megtalálom-e a h

Különbségek a Facebook és a Jóllét Forrás között

Sokan vannak még a Facebook-on, ám egyre kevésbé aktívak ott és egyre kevesebbekhez is jut el a híre az új világ építőinek.
Azt is tapasztaljuk, hogy ott olyan témák és bejegyzések vannak előtérbe helyezve a láthatóságban, amelyek jellemzően nem a mi küldetésünkhöz és szándékunkhoz kapcsolódnak.
Ez az összehasonlítás azt igyekszik feltárni, hogy mi a különbség a Facebook és a Jóllét Forrás találkozási tér oldal szemlélete, ebből fakadóan a működése és a lehetőségei között. 
A cél ezzel az összehasonlítással, hogy meglásd, melyik mire alkalmas, hol és hogyan kaphat szerepet az életünkben.
P. Horváth Andrea vagyok, új marketing szemléletben tevékenykedő kommunikációs segítő. 2011 óta

Szellemi vezetés vagy szellemi vezetettség

Amit most leírok, már jóideje érlelődött bennem, végül a Drogriporter- Guruk árnyékélete: abúzus a spiritualitás nevében című cikke hozta meg az elhatározást, hogy leírjam a személyes megéléseimet és gondolataimat.Azt gondolom, ha csak az írás mag-témáját, a spirituális kérdéskört nézzük, fontos felismeréseket ad át a szerző. Ha nem is bontja ki mindet.
Különösen azért is érintett meg ez az írás, mert Chögyam Trungpa Shambala című könyve egy fontos olvasmány volt számomra néhány éve és tiszta szellemi tartalomként érzékeltem. És ezt ez a történet sem változtatja meg. Aki a könyvben leírta a szellemi információkat, annak hálás vagyok. Aki a bántalmazást elkövette, azt szánom. Együttérzek az

Magforrás közösségek

Sok olyan közösség van, amelyik valamilyen jó ügy érdekében tevékenykedik. Nagyon jó, hogy ilyenek vannak. Magam is több ilyen közösségi kezdeményezésben résztvettem. A jó ügy mögé azért álltam be, mert úgy éreztem, hogy előrébb viszi a világot és magam számára is elégedettséget hoz. Másrészt a tapasztalatom az volt, hogy ezek a közösségi kezdeményezések nem tudnak kellően csirái lenni egy társadalmi változásnak, másrészt nem tudnak egymáshoz olyan minőségben összekapcsolódni, hogy ezáltal megteremtsenek egy társadalmi alternatívát a mostani helyett.Hogy miért történik ez így, valahol ugyanoda vezethető vissza, mint az a felismerés, hogy attól, hogy egy jó ügyet szolgálok, nem biztos, hogy m

A bevásárlóközösségek társadalom-átalakító hatása

Ez az írás a következő tanulmány magyar nyelvű kivonata: Benedek, Zs. 2023. On the transformative potential of Hungarian local food-buying clubs. Frontiers in Sustainable Food Systems, 7, 170. https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1124877
Összefoglaló
A tanulmány ismerteti a magyarországi bevásárlóközösségek (BK-k) fejlődési tendenciáit, és elemzi, hogy ez a fajta alulról jövő kezdeményezés hogyan járulhat hozzá a fenntarthatósági átmenethez. A BK-k olyan fogyasztói szervezetek, amelyek célja, hogy összekapcsolják a helyi élelmiszertermelőket a fogyasztókkal. A tanulmány kitér arra is, hogy a magyarországi megvalósítás miben különbözik a szakirodalomban leírt más kezdeményezésektől. Az em

Társadalmi csapda, vagy játékelméleti dilemma?

 Beépített érzékszerveinkkel a természetben zajló folyamatok nagy részét nem tudjuk detektálni. Látjuk, és érezzük ezzel szemben a társadalomban fellépő jelenségeket, és tapasztaljuk azt, hogy az emberi kapcsolatok és viselkedésformák mennyire eltérnek attól a rendtől, amelyről a természettudományos tárgyak tanulmányozása közben hallottunk.
 Mindannyian e rendezetlennek tűnő társadalom tagjai vagyunk, és természettudományos gondolkodásmódunk segíthet abban, hogy a fizikai törvényeket a társadalmi kapcsolatokban is felismerjük. Természetesen volt, hogy a természettudományok segítségével feltárt törvényeknek megfelelően a megfigyelések, következtetések leírására a matematikát hívjuk segítség

Mindig az eredeti tiszta célok mentén

Jó tudatában lenni mindig, hogy mi az aktuális motivációnk, ami irányítja a cselekedeteinket, hogy ne térjünk le az eredeti célról. Például ha szeretném megajándékozni az embereket különleges élményekkel az ételeken és a megteremtett miliőn keresztül, akkor ebből kiindulva ésszerű lépés, hogyha létrehozok egy éttermet. Ez így rendben is van. De ha az étterem megnyitása után hatalmas plakátokon hirdetem az éttermet, az eredeti motiváció sérül,  mivel ez esetben a hangsúly áttevődik arra, hogy minél több ember térjen be az étterembe, és az eredeti célom más részei elhomályosulnak.
Az én esetemben a Társadalmi Jóllét Portált azért kezdtem el fejleszteni, mert szeretnék tenni azért, hogy azok

Az egészséges társadalom

Többféle képet rajzoltak már fel arról a vágyott új, egészséges társadalomról, amelynek most útválasztójához érkeztünk. Ezekben a társadalomképekben az a közös, hogy valamit szeretnének kijavítani a jelenlegihez képest, ám alapjaiban nem változtatnák meg a működést. Többen úgy gondolják, hogy elegendő, ha új vezetők kerülnek az élre, és ez képes gyökeres változást hozni.
Magam azt gondolom, hogy a társadalmi jobb-léthez ezek átmenetileg jelenthetnek ugyan segítséget, ám a valódi és fenntartható változáshoz egészen a gyökerekig kell eljutni. S ezt nem lehet előírni, felülről irányítani vagy bármilyen hirtelen forradalmi lépéssel elérni. Mélyreható, organikus fejlődésről van itt szó. Egyik j

A társadalmi változás szintjei

Véleményem szerint az új, együtműködő, szeretet alapú társadalom kialakulásához három szinten szükséges a változás: egyéni, közösségi (helyi) és össztársadalmi (térség, ország) szinten.
Belső szabadsággal rendelkező, önvezérelt, de az egójukon túltekinteni tudó egyének tudnak erős, együttműködő közösségeket alkotni. Igazi társadalmi változások pedig az erős helyi közösségek hálózatos együttműködésén keresztül lehetséges.
Ennek alapján azt gondolom, hogy ezen a három szinten kell segíteni a folyamatokat, ami afelé hat, hogy ezek a változások megtörténjenek. Ebben az információ technológiának is lehet szerepe, de csak olyan szinten és mértékben, ami segít az önmagunkra találásban és a közö