Jóllét Forrás

találkozási tér

Tematikus csoportok és a helyi közösségek

Meglátásom szerint úgy tud kialakulni az új világ társadalmi szövete, ha az emberek magforrás közösségekbe szerveződnek, mert az ilyen közösségek tudnak valódi módon kapcsolódni és együttműködni egymással.

A magforrás közösségeket működésük alapján kétfélének látom: 
- Lehetnek tematikus csoportok, ahol a csoport tagjai az új világ építésében annak valamilyen területe köré szerveződnek. Ilyen területek lehetnek az élelem megtermelése, az egészség megőrzése és a gyógyulás, a gyerekek tanulása,  a lakhelyek létrehozása és karbantartása, használati eszközök létrehozása és karbantartása, és így tovább. A csoportban az adott téma kibontását végzik, keresik a megoldásokat, összegyűjtik a fellelhető tapasztalatokat, a működő jó gyakorlatokat. El tudnak vonatkoztatni a jelen állapotok sok esetben gúzsba kötő realitásától és az új világra hangolódva a minőségek kidolgozására törekszenek, úgy, hogy azok, akik egy helyi közösségből érkeznek, ezeket az értékeket magukkal tudják vinni, hogy azt helyben valamilyen módon beépítsék, megvalósítsák.
- És vannak a helyi közösségek, ahol az élet minden területén egyszerre szükséges cselekedni és a fizikai valóságban azokat kőkeményen megteremteni. A helyi közösségben ott vannak a különböző tematikus csoportok képviselői. Míg a tematikus csoportban hasonszőrű emberek egy adott terület tudásában mélyülnek el, addig a helyi szinten megvalósítással foglalkoznak, úgy, hogy a különböző terület felelősei egymással együtt tudjanak működni. 

Az információ áramlása a helyi közösségek és a tematikus csoportok között kétirányú. A tematikus csoportból minőségeket, ötleteket lehet átvinni a helyi közösségbe, a helyi közösségben szerzett tapasztalatokat pedig megosztva a tematikus csoportokban más helyi közösségek számára is hasznosak lehetnek, illetve a csoportban új tudások/módszerek kidolgozásában adnak segítséget. 

Ludescher Ottó, 2024-03-15, módosítva: 2024-03-16

<< Írások