Jóllét Forrás

találkozási tér

Magforrás közösségek

Sok olyan közösség van, amelyik valamilyen jó ügy érdekében tevékenykedik. Nagyon jó, hogy ilyenek vannak. Magam is több ilyen közösségi kezdeményezésben résztvettem. A jó ügy mögé azért álltam be, mert úgy éreztem, hogy előrébb viszi a világot és magam számára is elégedettséget hoz. Másrészt a tapasztalatom az volt, hogy ezek a közösségi kezdeményezések nem tudnak kellően csirái lenni egy társadalmi változásnak, másrészt nem tudnak egymáshoz olyan minőségben összekapcsolódni, hogy ezáltal megteremtsenek egy társadalmi alternatívát a mostani helyett.
Hogy miért történik ez így, valahol ugyanoda vezethető vissza, mint az a felismerés, hogy attól, hogy egy jó ügyet szolgálok, nem biztos, hogy magam számára a legjobb úton vagyok. Erről itt írtam bővebben: Belülről fakadó szabadság.
Azt tapasztalom, hogy akkor vagyok a helyemen, ha befelé figyelek önmagamban és onnan jön a sugallat lépésről-lépésre, hogy mit kell épp tennem. Nem egy előre megtervezett, kigondolt terv alapján cselekszem, hanem egyfajta vezetettség szerint a belső forrásomból. Olyan ez a belülről kifelé való haladás, mint ahogy egy növény a magból fejlődik. A növény a magban már előre ott levő szándékot teljesíti be a növekedés, kiteljesedés által, miközben aktív kapcsolatban van a környezetével.

Magforrás közösségek

Ugyanígy látom, hogy egy közösség is úgy tud a legtisztább módon beállni a küldetésébe, ha a magja olyan emberekből formálódik, akik maguk is a küldetésükben vannak, vagyis kapcsolatban vannak a belső forrásukkal és onnan cselekszenek.
Azt élem meg, ahogy egyre inkább a "helyemen vagyok", úgy találok rá olyan emberekre, aki ugyanígy ezen az úton vannak és támogató társakká válunk egymás számára. Létrejön egy kifinomult együttműködés, amely ahhoz hasonlatos, ahogyan a karmester vezényli a zenekart. A karmester minden zenészhez egyénileg szól, minden zenész a saját zeneszerszámán játsza a zenéjét, de az végül egy szímfóniává forr össze. Egyszerre van meg az önazonosság és az együttműködés, és mindezek finom összhangban vannak egymással.
Ilyen számomra a Keltető közösségi tér, ahol támogatjuk egymást, hogy mindenki tudjon haladni a saját kibontakozásában, de közben egyre szorosabb együttműködés alakul ki köztünk, és haladunk új, minőségi struktúrák kialakításának irányába. Ahogy megyünk előre, folyamatosan bontja ki magát ez az új világ. 
Az a sejtésem, hogy ilyen belső forrásból táplálkozó közösségek hamarosan helyi szinten is létre fognak jönni és ők egymással magasszintű hálózatos együttműködésbe fognak kerülni.  Attól izgalmas az egész, hogy mindig csak a következő lépés látszik, de mindig látszik egy ív, amely irányba alakulnak a történések.

Milyennek képzelem egy magforrás közösség működését
Együttműködésünk egy közös küldetésben formálódik meg, amely összhangban van mindegyikünk személyes küldetésével. A társulás abból a motivációból fakad, hogy egymás kiegészítve, együttdolgozva még inkább ki tudjuk bontani azt, ami meg akar születni általunk. 
Egy ilyen közösségben nincs szükség főnök típusú vezetőre, partneri módon történik az együttműködés, mindenki a maga által választott feladatkörnek lesz a "vezetője" és időként összeülve egyeztetnek, hogy cselekedeteik egymással összhangban a közösségi küldetést szolgálják. 
Hogy kik a közösség mag tagjai, azt az határozza meg, hogy ki hogyan van a küldetésében, és az hogyan illeszkedik bele a közösség küldetésébe. Vagyis aki a közösségi küldetés szerint kész működni és abban egyéni feladatot vállal, az a magcsapat egyenrangú tagjává válik.
Egy magforrás közösség fejlődését nem a mennyiség, hanem a minőség határozza meg, a küldetésükkel összhangban lépnek előre, hoznak új döntéseket. Ha a személyes úton van még teendő, akkor figyelmüket arra helyezik, azon dolgoznak és csak utána lépnek tovább, ha ténylegesen készek rá.
A közösségben vannak olyan emberek, akik nincsenek benne a magcsapatban, de az általuk megfogalmazott küldetéshez kapcsolódni tudnak. Igazából ők belépnek a magcsapat által képzett térbe. A magcsapat egy olyan teret hoz létre, amelyben a közösség tagjai a szűklátókörű érdeken túlmutatóan kapcsolódni tudnak és együttműködésre tudnak lépni egymással. Létrejön egy olyan közösség, amely felelős lesz tagjainak jóllétért és a közösség tagjai felelősséget éreznek az irányban, hogy a részüket belerakják a közösség szolgálatába.
Egy magforrás közösség működése hálós és nem csillagpontos, abban az értelemben, hogy nem egy-két ember vállán lesz az összes felelősség terhe, illetve nem az ő kezükben koncentrálódik a stratégiai döntések és az irányok meghatározása. A viszonyulásban partnerség van, bizalom egymás irányában. A kompetencia területek szerint mindenki végzi felelősségteljesen a maga feladatát, közösség szinten pedig hálós a kommunikáció és az együttműködés.

A kép forrása: https://t.ly/-E4a

Ludescher Ottó, 2023-05-25, módosítva: 2023-10-04

<< Írások