Jóllét Forrás

találkozási tér
Lakóhely: Pécs

Legutóbb módosítva: 2023-05-10

Bemutatkozás:

Jó ideje számomra az egyik legfontosabb irányelv a morális felelősségvállalás. Véleményem szerint e nélkül az ember bármilyen magasságokig is jut el a technikai vagy a tudomány(os)nak nevezett világban, bármit is hoz létre, az üres, szív nélküli és így erkölcstelen lesz. Életem egy pontján felismertem, hogy olyan emberekhez, közösségekhez akarok kapcsolódni, és olyan kapcsolódásokat szándékozom létrehozni, amely morális alapú, etikus és emberséges. Hiszem, hogy egymás felé fordulásunkban képesek vagyunk támogatókká válni, irányt vagy mintát mutatni, jelenlétünkkel, szellemi irányultságunkkal segíteni a bontakozó folyamatokat. Életem meghatározó víziója és belső hajtóereje, hogy munkálkodjak egy új világ - egy új alapokon nyugvó isteni VilágRend kialakításán. Ehhez igyekszem mind fizikai, mind lelki, mind szellemi szinten is kapcsolódni. Tapasztalatom szerint ezek a közösségek alakulóban vannak, folyamatosan bővülnek, formálódnak. Magam is létrehoztam vagy alapítótagja vagyok pár ilyen közösségnek, illetve tagja vagyok több ilyen kezdeményezésnek.

Amiért itt vagyok a Jóllét Forrás oldalon:

Az a szándékom, hogy ebben megtaláljam a helyemet, hogy segítsem az összekapcsolódást, azt a munkát, ami összehozza a nyíltszívű, kereső embereket, a cselekvő, tenni akarókat egy közös térbe, vagy több kisebb csoportba rendeződve azonos cél vagy irányultság mentén. Keresem azokat, akiknek segíthetek a tudásommal, mindazzal az eszköztárral, amivel rendelkezem. Akár az önismereti munka, a mentális egészség megőrzése, vagy helyreállítása a cél, melyet a kineziolgóai izomteszteléssel, segítő beszélgetéssel végzek, akár életvezetési nehézségek, kapcsolati problémák állnak a háttérben. Mediátor vizsgát tettem ezt a tudásomat is feleleveníthetem, ha erre volna szükség. 20 éven át dolgoztam szociálpolitikus diplomával családsegítőként, melynek, mint a klasszikus, rendszerszemléletű szociális munkának szintén csodálatos eszköztára van. Pár éve érzem, hogy ezekben is szükséges megújulni, olyan új kvalitásokat is előbányászni magunkból, amiknek tán még a létezéséről sem volt eddig tudomásunk.  Idén év elején, 30 évnyi szociális területen folytatott tanulmányok és terepen végzett közvetlen szociális munka után léptem ki az állami kötelékből. Jenleg szabadúszó vagyok, helyezkedem az "Isteniben", új kihívások felé visz az utam. Meggyőződésem, hogy összefogással, közös gondolkodással, érvek ütköztetésével és azok összehangolásával feltárható az építő és egymást támogató kapcsolódás. Minden emberben ott lehet a képesség és a hit abban, hogy egy harmonikusan működtethető, Isteni rend szerinti világ még létrehozható, akkor is, ha valaki nem vallásos, vagy akár nem keresztényi alapokon élte eddig az életét. 

Ez ami lelkesít, amivel a következő hónapokban foglalkozni szeretnék:

Tervem az elkövetkezendő időre, hogy továbbra is azon munkálkodom, hogy mind testileg, mind lelkileg és természetesene szellemileg is a lehető legfittebb állapotba hozzam magam, hogy alkalmassá váljak a hozzám érkező üzenetek fogadására és a felmerülő feladatokat képes legyek a legmagasabb szinten elvégezni. Emellett folyamatosan tájékozódom, keresem és egyben igyekszem segíteni a kapcsolódási lehetőségeket. Tartom és fenntartom a kapcsolatot azzal a szellemi közösséggel, amely a Krisztus impulzust, a krisztusi szeretet erejét és Michael arkangyal akarati erejét helyezi a középpontba. A tavalyelőtt május végén létrejött Találkozások Egyesület programjait szervezem és tőlem telhetően koordinálom, mint az egyesület vezetője. Emellett heti rendszerességgel találkozom barátaimmal, akikkel együtt egymás személyes önismereti útját támogatjuk az által, hogy figyelünk egymásra és a kineziológia módszertanával felfejtjük és továbbsegítjük a másikat és magunkat az elakadásokban, nehéz élethelyzetekben, felmerülő dilemmák, problémák, kérdések mentén. Emellett szeretném sikeresen befejezni azt a képzést, amit tavalyelőtt októberben kezdtem el és ha annak lesz itt az ideje, akkor a vállalkozásomban a bennem zajló folyamatokhoz igazított megjelenéssel, megújult gondolatokkal és tudással szeretném folytatni a munkát. Ezzel együtt tagja és szervezője is vagyok a "Keltető" kezdeményezésnek, amely az on-line tér mellett immár a második személyes találkozóra is invitálhatja az érdeklődőket.

Jártasság, tudás: egészségmegőrzés, kommunikáció, természetes gyógymódok, kineziológia, segítő beszélgetés, belső szellemi érzékelés

Érdeklődés, tanulás: írás, könyvkiadás, kreativitás fejlesztése