Jóllét Forrás

találkozási tér

Magyar Innovációs Tehetségsegítő Tanács - MITT - Budapest


https://www.facebook.com/TehetsegsegitoTanacs

Az innovációs tehetséggondozás a 21. századi képességeket, mindenekelőtt az összetett, gyorsan változó, egyre nehezebben kiszámítható, egyre komplexebb világban való jártasságot hivatott fejleszteni. Az innováció olyan ötlet, gyakorlat vagy tárgy előállítása vagy egy újdonság átvétele és kiaknázása, amely hozzáadott értéket jelent a gazdasági és társadalmi szférában.
Elsődleges célcsoportunk a tudományos és technológiai innovációs tehetségek, valamint az un. többszörös tehetségek, amelyeknek a beazonosítása gyakran problémákat okoz. A kompetenciák az egész ember tulajdonságai, nem lehet őket egymástól megkülönböztetni, elszigetelten fejleszteni és szakaszonként egymás után elsajátítani. Ezek a kompetenciák nem köthetők csak egy-egy tantárgyi területhez, ennek megfelelően számos esetben kereszttanterveket is szükségessé tehet.
A 21. századi hálózati társadalom összetett kihívásainak megválaszolásához szükséges kompetenciák területén különösen a komplexitás erősödik és a struktúraalkotó elemek gazdagodása figyelhető meg, mint pl. a kreativitás, kritikus gondolkodás, a problémamegoldás készségei és kompetenciái, de hasonlóképpen nő a jelentősége az önálló és meta-tanulási képességnek, életvezetési- és karrierkészségeknek, jellemfejlődésnek, együttműködésnek, csapatmunkának, a természeti és társadalmi környezet iránt érzett felelősségnek, és a változások folyamatos kezdeményezésének.
Ezek a kompetenciák már nem csak az egyén képességei, hanem mindig egy emberi rendszerben, kultúrában, kapcsolati mintázatban nyilvánulnak meg. Nem egy új tantervre vagy a készségek egy újabb listájára van szükségünk, hanem inkább egy olyan kultúrára, a növekedés terére, ahol a tehetségeket abban támogatjuk, hogy kifejezzék és kibontakoztassák veleszületett képességeiket.

ENDRE MITT MANIFESZTÁCIÓJA

Az Innováció mint jövőteremtő vállalkozás

Jelenleg még a vízcsapból is innováció folyik, csak azt nem lehet tudni, hogy honnan hová visz bennünket ez az áradat. Legtöbben üzletnek tekintik és rövidtávú előnyöket remélnek, az „innovációk” jórészt a szalonképessé tett „tudatos” vagy „felelős” kapitalizmus égisze alatt folynak.
A hagyományos vállalkozások „profit - kényszere” miatt a megtermelt élelmiszerek nem egészséges táplálkozásra valók, az egészségügy betegség-érdekelt, a műszaki termékek bóvlik, szemetek, kidobásra optimalizáltak, (többek között emiatt is) ökológiai katasztrófa van folyamatban.
- Éhhalállal előállított gépek, okostelefonok - milyen intelligencia ez?
- Bár egyre több ember fejében jelen van az intelligencia, mi az oka, hogy még nem létezik, mint társadalmi jelenség?

Innováció itthon és Európában

Magyarországon jórészt beragadt, inkompetens szervezetek és intézmények kezdeményeznek innovációt. Mi értelme van uniós vagy bármilyen forrást adni fél-feudális intézményeknek? Nem a fejlődésre, hanem a saját rendszerük fenntartására fordítják. Nem érnek össze a dolgok és garantálva van, hogy ne is történjen semmi. A társadalmi innováció rendszerszintű elakadásban van.
Nem lehetünk elégedettek az Európai Unió által kezdeményezett társadalmi innovációval sem. Az Európai Innovációs és Technológiai Tanács (aminek egyébként Bp-en van a székhelye) és az általuk kezdeményezett Deep Talent Initiative néhány néhány érdekes elemtől eltekintve az innovációt az üzleti életben közvetlenül hasznosítható mérnöki területekre, a fizikai, biológiai, AI és digitális szférára szűkíti le, amelyektől a legerősebb a profit termelő képességet reméelik. A Smart Capitalism – vagyis „hogy lehetek még jobb farkas a farkasok között”- szellemében született voluntarista technológiai megközelités a társadalmi innovációt a „futottak még” kategóriába helyezi „Kulturális és kreatív innováció” címen. Szerintük ez az általuk képviselt „Mély Technológia” képes leghatékonyabban előmozdítani számunkra a jobb életet.

Felvette: Gyertyánági Endre, 2023-09-24